Galaxens förskola ligger i Vilbergen och bildar en enhet med Berlockens förskola. Galaxen har fem avdelningar och vi arbetar med åldersindelade grupper.
På Galaxen har vi en stor gård med härliga utmaningar som vi använder till att upptäcka, utforska, skapa och experimentera tillsammans med barnen.
Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och vår vision är att tema arbete ska bidra till att skapa ett lustfyllt lärande där barn, föräldrar och medarbetare blir delaktiga.

onsdag 9 maj 2018

Projekt Svea handlar

Vi läser boken Svea handlar i utemiljön samt lyssnar på barnens egna inspelning av boken. Många av solen och månens barn visade nyfikenhet och ville vara delaktiga. Vi samtalade om att projektgruppen nästa vecka avslutas för terminen. Barnen har under projektets process framåt fortsatt att reflektera kring besöket på Ica och förmedlat en vilja att göra ett återbesök, detta kommer projektgruppen att göra under v 20😁


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar