Galaxens förskola ligger i Vilbergen och bildar en enhet med Berlockens förskola. Galaxen har fem avdelningar och vi arbetar med åldersindelade grupper.
På Galaxen har vi en stor gård med härliga utmaningar som vi använder till att upptäcka, utforska, skapa och experimentera tillsammans med barnen.
Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och vår vision är att tema arbete ska bidra till att skapa ett lustfyllt lärande där barn, föräldrar och medarbetare blir delaktiga.

torsdag 15 mars 2018

Projekt, Svea handlar V 11

Denna vecka har projektgruppen fortsatt att utforska känslor och olika ansiktsuttryck. Vi har tittat på olika bilder genom en projektor där barnen har imiterat olika ansiktsuttryck som förmedlas i boken. Barnen har även fått skapa ett varsitt piccollage med bilder på dem själva och Svea och hennes pappa. Vi har reflekterat över Pic collagen via storbild och barnen har spontant berättat om sina uttryck och kopplat ihop det med texten i boken Svea handlar.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar