Galaxens förskola ligger i Vilbergen och bildar en enhet med Berlockens förskola. Galaxen har fem avdelningar och vi arbetar med åldersindelade grupper.
På Galaxen har vi en stor gård med härliga utmaningar som vi använder till att upptäcka, utforska, skapa och experimentera tillsammans med barnen.
Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och vår vision är att tema arbete ska bidra till att skapa ett lustfyllt lärande där barn, föräldrar och medarbetare blir delaktiga.

tisdag 16 maj 2017

Månen och solens projektgrupp

I projektgruppen förra veckan var vi i skogen och utanför gården på en gräsmatta. Vi samlade stora och små pinnar. Vi tränade på begrepp som exempelvis lång, kort, stor och liten. När vi samlat pinnar sorterade vi pinnarna och la dem i storleksordning, med hjälp av begreppen.
Idag var vi i skogen och ställde oss själva i storleksordning. Vi mätte vem som var längst och vem som var kortast.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar