Galaxens förskola ligger i Vilbergen och bildar en enhet med Berlockens förskola. Galaxen har fem avdelningar och vi arbetar med åldersindelade grupper.
På Galaxen har vi en stor gård med härliga utmaningar som vi använder till att upptäcka, utforska, skapa och experimentera tillsammans med barnen.
Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och vår vision är att tema arbete ska bidra till att skapa ett lustfyllt lärande där barn, föräldrar och medarbetare blir delaktiga.

fredag 24 mars 2017

Planetens fredagskul

Varje fredag så leker vi leken färgtipp. Leken går ut på att ett barn pekar på ett av russinen i färgcirkeln sedan får det barn som blundat äta upp russinen tills det kommer till det valda russinet. Då ropar alla TIPP!!

Förutom att det är uppskattat hos barnen så tränar vi också på: 

- Färger
- Former
- Att hålla inne med information
-Minnesträning
- Att räkna/antal
- Turtagning


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar