Galaxens förskola ligger i Vilbergen och bildar en enhet med Berlockens förskola. Galaxen har fem avdelningar och vi arbetar med åldersindelade grupper.
På Galaxen har vi en stor gård med härliga utmaningar som vi använder till att upptäcka, utforska, skapa och experimentera tillsammans med barnen.
Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och vår vision är att tema arbete ska bidra till att skapa ett lustfyllt lärande där barn, föräldrar och medarbetare blir delaktiga.

torsdag 2 juni 2016

På Planetenbesök

Besök inne på Planetens avdelning😊 barnen utforskar miljöerna, det finns mycket intressant att upptäcka😉 Barnen visar glädje, nyfikenhet och intresse när vi är på Planetenbesök😀


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar