Galaxens förskola ligger i Vilbergen och bildar en enhet med Berlockens förskola. Galaxen har fem avdelningar och vi arbetar med åldersindelade grupper.
På Galaxen har vi en stor gård med härliga utmaningar som vi använder till att upptäcka, utforska, skapa och experimentera tillsammans med barnen.
Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och vår vision är att tema arbete ska bidra till att skapa ett lustfyllt lärande där barn, föräldrar och medarbetare blir delaktiga.

torsdag 17 mars 2016

Sagoprojekt "knacka på" V 11


Vi började med att läsa boken knacka på. Barnen intresserade sig för den blå och röda dörren. Projektet fortsatte med fokus på dessa dörrar och färger. Barnen fick i uppdrag att leta efter blå saker på  Månen. Barnen fann många saker med blå färg.
Vi fortsatte att med att leta efter saker som var röda på månen. Barnen uppmärksammade även att en bil ute på gården var röd.
Efter att vi har letat efter röda och blå saker erbjöds barnen att måla en varsin dörr. Reflektioner som barnen sa under skapandet var apor röd, en knacka på, blåa knacka på, blå dörr gubben bor där, röd dörr lilla Kalle. Ett barn uppmärksammade att det fattades ett handtag på dörren.....
Projektet fortsatte med att barnen fick skapa ett varsitt handtag på sina dörrar, vi utforskade vad som fanns i Galaxens skapandeskåp i korridoren och barnen valde en varsin bomullsboll att skapa ett handtag med. Vi gick ut på gården och letade efter röda och blåa dörrar. Barnen hittade röda dörrar vid barnvagnsförrådet och soprummet och barnen upptäckte att det fanns handtag på dörren.
Vi fortsatte att leta efter röda och blå dörrar på gården, barnen fann fler röda dörrar på uteförrådet och sen fann de en blå dörr på lekstugan. Barnen hittade även fler handtag. Reflektioner från barnen när vi letade dörrar var röd dörr, många dörrar röd, många dörrar dagis, inte röd, blå dörr. 
Förskolan ska sträva efter att varje barn ska utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära. Läroplan för förskolan 98/10.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar