Galaxens förskola ligger i Vilbergen och bildar en enhet med Berlockens förskola. Galaxen har fem avdelningar och vi arbetar med åldersindelade grupper.
På Galaxen har vi en stor gård med härliga utmaningar som vi använder till att upptäcka, utforska, skapa och experimentera tillsammans med barnen.
Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och vår vision är att tema arbete ska bidra till att skapa ett lustfyllt lärande där barn, föräldrar och medarbetare blir delaktiga.

torsdag 18 februari 2016

Mulle Mecks uppdrag

Den här veckan kom det ett brev till oss på Planeten


Brevet kom från Mulle Meck och han hade ett uppdrag åt oss. 
Han ville veta hur långa vi är på Planeten.


Vi har satt upp en mätstation i hallen där alla barnens längd ska dokumenteras.Vi fortsätter med att mäta barnen även under nästa vecka. 

Vi har också övat på att sortera olika saker efter dess storlek.


Här under har barnen sorterat upp alla sakerna. Bra jobbat eller hur?


Vi använder dessa matematiska begrepp när vi lär oss om längd: 

Kort, lång, jämföra, längre än, kortare än, lika lång, mäta, längd
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar