Galaxens förskola ligger i Vilbergen och bildar en enhet med Berlockens förskola. Galaxen har fem avdelningar och vi arbetar med åldersindelade grupper.
På Galaxen har vi en stor gård med härliga utmaningar som vi använder till att upptäcka, utforska, skapa och experimentera tillsammans med barnen.
Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och vår vision är att tema arbete ska bidra till att skapa ett lustfyllt lärande där barn, föräldrar och medarbetare blir delaktiga.

tisdag 5 maj 2015

Eldgruppens maskar

Barnen målar sina maskar vi reflekterar kring hur maskarna ser ut vilken färg de har, hur långa de är vad de äter.
Barnens tankar- de är svarta och smala 
                        - en del är korta och tjocka
                        - Jag har sett en vit mask och dom äter löv
                        - och päronskrutt

Här bygger vi ett hus till maskarna.
Barnen samarbetar och pratar om vad som ska finnas i huset.
- Maskarna behöver jord
- löv så de kan äta
-pinnar också

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar