Galaxens förskola ligger i Vilbergen och bildar en enhet med Berlockens förskola. Galaxen har fem avdelningar och vi arbetar med åldersindelade grupper.
På Galaxen har vi en stor gård med härliga utmaningar som vi använder till att upptäcka, utforska, skapa och experimentera tillsammans med barnen.
Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och vår vision är att tema arbete ska bidra till att skapa ett lustfyllt lärande där barn, föräldrar och medarbetare blir delaktiga.

torsdag 28 maj 2015

Barnens träd på Galaxen

Alla barn har rätt till en värdig barndom 

Barnens träd är en förening som leds av Jonas Paulman. Barnens träd ska uppmärksamma barns rättigheter i Sverige. Tanken är att träd ska planteras av barn och symbolisera alla barns rätt till en värdig barndom i enlighet med FN:s barnkonvention. Det finns ett antal Barnens träd i Sverige och fler ska det bli. Vid varje träd finns en skylt med en text om barnens rättigheter. Jonas Paulman själv växte upp under hårda förhållanden och i de svåraste stunderna sökte han sin tillflykt till skogen och träden. Som vuxen bestämde sig Jonas för att vända sina negativa erfarenheter till något positivt och kreativt. Nu cyklar, paddlar och springer han land och rike runt för att skapa möjligheter till att det blir fler Barnens träd i nya städer. Han föreläser också om sin förlorade barndom och hans förening, Barnens träd. Statens utredning om missförhållanden i barnavården visade att många barn som omhändertagits och placerats hos fosterföräldrar eller på institution farit illa. Jonas Paulman är en av de 688 personer som staten bad om ursäkt och som ska ges skadestånd för att ha utsatts för missförhållanden i barnavården. Varje kommun ska värna om sina medborgare och barnens välmående. Att plantera barnens träd är ett sätt att uppmärksamma detta. 

 Vår förskola Galaxen ska nu 

bli fadder för ett träd  som symboliserar alla barns rätt till en värdig barndom i enlighet med FN:s barnkonvention

Vi välkomnar alla barn och föräldrar att delta i cermonin den 9/6 kl.10.00


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar