Galaxens förskola ligger i Vilbergen och bildar en enhet med Berlockens förskola. Galaxen har fem avdelningar och vi arbetar med åldersindelade grupper.
På Galaxen har vi en stor gård med härliga utmaningar som vi använder till att upptäcka, utforska, skapa och experimentera tillsammans med barnen.
Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och vår vision är att tema arbete ska bidra till att skapa ett lustfyllt lärande där barn, föräldrar och medarbetare blir delaktiga.

torsdag 12 mars 2015

Värdegrundsarbete på Kometen

På kometen arbetar vi lite extra med värdegrundsfågor! I veckan har vi använt oss av "kompisböcker". Den kompisbok vi arbetat med är Visa dina känslor. 
Vi pratade om olika känslor och hur man kan känna sig när man är exempelvis glad eller ledsen. Här kommer barnens reflektioner: Vi fortsatte sedan med att visa hur man ser ut i ansiktet vid de olika känslorna. 

Hugo är glad!


Carl är ledsen

Johanna är rädd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar