Galaxens förskola ligger i Vilbergen och bildar en enhet med Berlockens förskola. Galaxen har fem avdelningar och vi arbetar med åldersindelade grupper.
På Galaxen har vi en stor gård med härliga utmaningar som vi använder till att upptäcka, utforska, skapa och experimentera tillsammans med barnen.
Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och vår vision är att tema arbete ska bidra till att skapa ett lustfyllt lärande där barn, föräldrar och medarbetare blir delaktiga.

onsdag 18 mars 2015

Annorlunda är kul! Annorlunda är roligt!


Den här veckan har vi på Galaxen arbetat med alla barns lika värde.

Vi har läst ur kompisboken "Lika värde" från Barnkonventionen. Boken handlar om alla djuren på förskolan. Mus och Mus som tyckte att deras svansar var så långa och fina och undrade varför inte Igelkott hade någon lång svans. Mössen tyckte inte att Igelkott var lika mycket värd eftersom han inte hade någon lång svans. Mössen tyckte också att de skulle få gå före i toalettkön eftersom deras svansar var så långa och fina. Pedagogen räv blir bekymrad och låter alla barnen titta på deras gruppbild. De ser att alla är ju olika och inte lik någon annan.  Kanin och Räv som precis har pusslat gör reflektionen att pusselbitarna är olika med att de passar bra ihop ändå. Alla bitar behövs och att alla bitar i pusslet är lika mycket värda. Djuren på förskolan kommer fram till att " vi är olika, men alla är lika mycket värda"

Vi har pratat om vad som hände i boken och kopplat det till vår vardag här på förskolan. Vi har tittat på våra olikheter men också på våra likheter.

Ett led från detta är att vi nu på fredag tänker "rocka sockorna" Vi har pratat med barnen och sagt att vi då ska visa att det är bra att vi alla är olika och att vi på fredag ska visa det genom att vi alla har olika strumpor på oss.

ur Lpfö98/10
Mål
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

    • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning
Nathea som kommit med denna uppmaning att " rocka sockorna " har blivit uppmärksammad i tv4.

Titta gärna på Nathea på tv4 här!

 
Vi hoppas ni hänger med på fredag och visar på att Annorlunda är bra! och att Annorlunda är roligt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar